Font Size

Profile

Cpanel

2013.05.20 - Dzień Zawodoznawczy

logo centrumŚrodowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego organizuje i przeprowadza szereg działań, które pomagają młodzieży w wyborze szkoły i zawodu. Cieszymy się, że wybór technikum staje się coraz ciekawszą alternatywą dla młodych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe i maturę. Doradcy zawodowi przedstawiają uczniom i rodzicom bogatą ofertę edukacyjną, aktualną sytuację na rynku pracy oraz trendy w zakresie zawodów przyszłości.

W związku z rosnącym zainteresowaniem gimnazjalistów i ich rodziców szkołami technicznymi i zawodowymi Środowiskowe Centrum zorganizowało Dzień Zawodoznawczy w poszczególnych szkołach gimnazjalnych. Odbiorcami byli uczniowie klas III  gimnazjum  nr 1, gimnazjum nr 2, gimnazjum nr 3, gimnazjum nr 6, gimnazjum nr 7. Przedstawiciele szkół technicznych i zawodowych z terenu Zielonej Góry prezentowali szczegółowo zawody, w których kształcą. Omawiali z uczniami wskazania i korzyści wynikające z tej formy zdobywania kwalifikacji. Gimnazjaliści wykazywali duże zainteresowanie, zadawali mnóstwo pytań.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom Ekonomika, którzy współorganizowali z nami Dzień Zawodoznawczy za zaangażowanie i pracę w zakresie promocji naszej placówki.

 

 Doradcy zawodowi

 

003Dzień Zawodo...
003Dzień Zawodoznawczy.png
005Dzień Zawodo...
005Dzień Zawodoznawczy.png
008Dzień Zawodo...
008Dzień Zawodoznawczy.png
010Dzień Zawodo...
010Dzień Zawodoznawczy.png
016Dzień Zawodo...
016Dzień Zawodoznawczy.png