Font Size

Profile

Cpanel

Aktualności

2014.09.01 - Skrócone lekcje

 KOMUNIKAT

Decyzją Dyrektora Szkoły w dniach 02-05 września br. zajęcia lekcyjne zostaną skrócone do 25 minut w związku z finalizacją prac związanych z remontem szkoły.


Rozkład dzwonków:

Kolejna lekcja godzina
1. 7.45 – 8.10
2.
8.15 - 8.40
3.
8.45 - 9.10
4. 9.15 - 9.40
5. 9.45 - 10.10
6. 10.15 – 10.40
7. 10.45 - 11.10
8. 11.15 – 11.40
9. 11.45 – 12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.09.01 - Rozpoczęcie roku szkolnego

Apel inaugurujący rok szkolny 2014/2015 odbędzie się 1.09.2014 r. na starym boisku szkolnym (za przystankiem autobusowym MZK)  o godz. 9:00
Uczniowie klas II-IV spotkają się tylko na apelu.

Nie odbędą się spotkania uczniów klas II-IV z wychowawcami, z powodu prac remontowych trwających w budynku szkoły.

2014.09.01 - Wyprawka szkolna 2014/2015

Wyprawka szkolna 2014/15 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. Wartość pomocy wynosi 445 zł.

sowa2222I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas III, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym.
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2014 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc sierpień 2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

Czytaj więcej...

2014.09.01 - UWAGA!

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych są zobowiązani sprawdzać stronę www Szkoły, gdyż wszystkie informacje dotyczące inauguracji nowego roku szkolnego  podawane będą na bieżąco w zakładce Aktualności

2014.09.01 - Harmonogram spotkań uczniów klas I z wychowawcami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ UCZNIÓW KLAS I Z WYCHOWAWCAMI
01.09.2014 R. GODZ. 8 30
PO SPOTKANIU KLASY PRZECHODZĄ NA MIEJSCE WYZNACZONE NA APEL SZKOLNY GODZ. 9 00.

 Wykaz sal na spotkania z wychowawcami

klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

nr  sali

I ae

M. BISAK

Świetlica

I be

D. ZIEMBIŃSKA-MAJ

114

I ch

S. WÓJCIK

Świetlica

I dh

P. OMIECZYŃSKI

106

I et

S. NUŻYŃSKI

104

I fl

U. MIELNIK

108

I gl

M. SĄSIADEK

105

I hl

D. MICHALEWSKI

107

I iho

B. PACHOLSKA

Świetlica

Renata Muszkieta-Stawczyk

2014.09.01 - KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH!!!

Zaświadczenie potwierdzające  kwalifikacje w zawodzie  można odebrać w szkole w dniu 29 sierpnia 2014 roku w sali 114 od godz. 11.30 – 13.00.

Uczniowiei, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w sesji styczeń – luty 2015 roku.

Warunkiem  ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty  2015 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu wicedyrektor Renaty Hołysz  do  dnia 8 września br. 

R. Hołysz