Font Size

Profile

Cpanel

2018.01.15 - Etap Okręgowy XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W miniony piątek tj. 12 stycznia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się etap okręgowy XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do którego przystąpiło 100 najlepszych uczestników etapu szkolnego z okręgu lubuskiego. Naszą szkołę w tym etapie reprezentowali Sylwia Bieleninik z klasy 3 AE oraz Szymon Wilk z klasy 2 BE.

XXXI OWE 2 XXXI OWE 3

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
  • zadania z analizy finansowej,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
XXXI OWE 1 XXXI OWE 4

Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów ma nastąpić do 28 lutego2018 r.

 XXXI OWE 5Wraz z Sylwią i Szymonem czekamy na wyniki

2018.01.10 - Harmonogram dla uczniów, którzy zdają egzamin z kwalifikacji - pierwszy raz

KOMUNIKAT NR 1

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
sesja styczeń – luty 2018 – pierwsze podejście

 

Klasa 4 iho
Technik handlowiec - kwalifikacja A.22.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 12.00 105
Część praktyczna
Dzień godz. sale
15 stycznia 2018rok 9.00 204

 

Klasa 4 fl, 4 hl, 4 gl
Technik logistyk - kwalifikacja A.32.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 14.00 105,201,204,206,301
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 32

 

Klasa 4 ae, 4 be
Technik ekonomista - kwalifikacja A.36.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 10.00 105,201,204,206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
17 stycznia 2018rok 9.00 105,201,204,206

  

Klasa 4 iho
Technik technologii odzieży - kwalifikacja A.49.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 14.00 302
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 34

 

Klasa 4 ch,4 dh
Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 12.00 201,204,206,301
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 115

 

Klasa 3 dh
Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 8.00 204,206
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 9.00 115

 

Klasa 4 et
Technik obsługi turystycznej - kwalifikacja T.14.
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 10.00 301,302
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 31

 

Klasa 3 et
Technik obsługi turystycznej - kwalifikacja T.13
Część pisemna – wersja elektroniczna
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 8.00 105,201
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 9.00 115

 

R.Hołysz

2018.01.10 - Harmonogram dla uczniów, którzy zdają egzamin z kwalifikacji - kolejne podejście

KOMUNIKAT NR 2

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń – luty 2018 rok - kolejne podejście
dla uczniów z klas 3 i 4 i absolwentów

Harmonogram przeprowadzenia części pisemnej i części praktycznej

Klasa - absolwenci

Technik spedytor - kwalifikacja A.29. – kolejne podejście
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 13.00 34

 

Klasa 3 el, 3 fl, 4 fl, 4 gl, 4 hl, absolwenci

Technik logistyk - kwalifikacja A.30. – kolejne podejście
Część pisemna –wersja papierowa
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 10.00 34
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018rok 16.00 115

 

Klasa 4 fl, 4 gl, 4 hl, absolwenci

Technik logistyk - kwalifikacja A.31. – kolejne podejście
Część pisemna - wersja papierowa
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 12.00 34
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018 rok 9.00 34

 

Klasa - absolwenci

Technik logistyk - kwalifikacja A.32. – kolejne podejście
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018 rok 13.00 32 (duża sala gimnastyczna)

Klasa 3 ae, 3 be, 3 ces, absolwenci

Technik ekonomista - kwalifikacja A.35. – kolejne podejście
Część pisemna - wersja papierowa
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 10.00 34
Część praktyczna
Dzień godz. sale
18 stycznia 2018 rok 9.00 201,204

 

Klasa - absolwenci

Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.12.– kolejne podejście
Część praktyczna
Dzień godz. sale
10 stycznia 2018 rok 13.00 115

 

Klasa 4 et

Technik obsługi turystycznej - kwalifikacja T.13. – kolejne podejście
Część praktyczna
10 stycznia 2018 rok 9.00 115

 

Klasa 4 iho

Technik handlowiec- kwalifikacja A.18. – kolejne podejście
Część praktyczna
Dzień godz. sale
22 stycznia 2018 rok 8.00 107

 

Klasa 4 iho

Technik technologii odzieży - kwalifikacja A.48. – kolejne podejście
Część pisemna - wersja papierowa
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 12.00 34
Część praktyczna
 
10 stycznia 2018 rok 9.00 34

 

Klasa - absolwenci

Technik ekonomista - kwalifikacja A.36. – kolejne podejście
Część pisemna - wersja papierowa
Dzień godz. sale
11 stycznia 2018 rok 12.00 34
Część praktyczna
Dzień godz. sale
17 stycznia 2018 rok 9.00 201,204

R. Hołysz

2018.01.06 - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna 2.0”

Miło nam poinformować, że czworo uczniów naszej szkoły dostało się do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Praca organiczna 2.0” organizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konkurs ma na celu popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności uczniów oraz zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie idei pracy organicznej.

Naszą szkołę 1 marca w etapie wojewódzkim reprezentować będą dwa zespoły uczniów z klasy 2fl. Są to: Karolina Maryniec i Krystian Raszczuk oraz Gabriela Garbowska i Mikołaj Radomski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

2018.01.05 - Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Przed nami VIII edycja Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze odbywają się drogą elektroniczną, natomiast finał ma charakter stacjonarny i jak co roku odbędzie się w Warszawie.

Celem Olimpiady jest z jednej strony zachęcenie młodzieży do rozwiązywania problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania oraz zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego, a z drugiej strony podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Tematyka zadań przewidzianych do rozwiązania w ramach tegorocznej Olimpiady oscyluje wokół takich zagadnień jak: podejmowanie decyzji edukacyjnych, struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz poruszanie się po rynku pracy. Można zatem powiedzieć, że rozwiązanie zadań konkursowych będzie wymagało od uczniów nie tylko obszernej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości, ale także wielu umiejętności praktycznych związanych m.in. z wyszukiwaniem, analizą oraz prezentacją różnego rodzaju informacji o charakterze zawodowym i edukacyjnym.

Pierwszy etap konkursu potrwa do: 15 stycznia 2018r. do godz. 24:00.

Zainteresowanych uczestnictwem w Olimpiadzie zachęcam do kontaktu ze szkolnym doradcą zawodowym w celu dopełnienia procedury rejestracyjnej.

Doradcami odpowiedzialnymi za Olimpiadę są: Radosław Dudek (pokój: 309) oraz Daria Lisiecka (pokój 12).

Więcej informacji na temat Olimpiady: www.olimpiada.sdsiz.com.pl

OLIMPIADA O PLANOWANIUI ZARZŻADZANIU KARIERĄ

2018.01.03 - Podziękowania za Szlachetną Paczkę

Nadeszły podziękowania od rodziny i wolontariusza za paczki, które mogliśmy dzięki hojności całej społeczności szkolnej przekazać potrzebującej rodzinie w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Dziękujemy klasom: 1b,1f, 1g,1e, 2f, 2g, 2c, 2d, 3e.3f, 4a, 4h oraz ich wychowawcom .Rodzina była bardzo zaskoczona dużą ilością paczek. Szczególnie ucieszyły ją paczki z żywnością i odzieżą. Wielka radość była także z torebki, zabawek i słodyczy. 

szlachetna paczka 2017

Organizatorzy: Wolontariat i Samorząd Szkolny

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/SzlachetnaPaczka.jpgPodziękowania za Szlachetną Paczkę

Nadeszły podziękowania od rodziny i wolontariusza za paczki, które mogliśmy dzięki hojności całej społeczności szkolnej przekazać potrzebującej rodzinie w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Dziękujemy klasom : 1b,1f,1g,1e,2f,2g.,2c,2d,3e.3f,4a,4h,oraz ich wychowawcom .Rodzina była bardzo zaskoczona dużą ilością paczek. Szczególnie ucieszyły ją paczki z żywnością i odzieżą .Wielka radość była także z torebki, zabawek i słodyczy.

                                                                         Organizatorzy: Wolontariat i Samorząd Szkolny

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ły