Font Size

Profile

Cpanel

Strona główna

 MATURZYSTO! ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ  WYBIERZ SZKOŁĘ POLICEALNĄ W EKONOMIKU

 


 

 

MODA NA EKONOMIK TRWA!

WSZYSTKIM GIMNAZJALISTOM, KTÓRZY WYBRALI ZSEk DZIĘKUJEMY I INFORMUJEMY,
ŻE KOPIE DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCE WYBÓR SZKOŁY
PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 1 LIPCA 2014 R.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE ZSEk PLANUJE OTWORZENIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ODDZIAŁU  INTEGRACYJNEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM RODZICÓW I UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I ORZECZENIA
O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM PROSIMY O KONTAKT.
POWYŻSZE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE DO WŁAŚCIWEGO ZAPLANOWANIA KLAS.

 


 

  ODDZIAŁ INTEGRACYJNY >>> 

 


 

 

NAGRODY PRZEZYDENTA MIASTA DLA OLIMPIJCZYKÓW:

Najlepszy Uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych:
Adrian Rąk kl. IIae – średnia 5,75
Patryk Rąk kl. IIae - średnia 5,75

XIX Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Adrian Rąk – laureat
Patryk Rąk – finalista

XLV Olimpiada Języka Rosyjskiego:
Alina Zabołotna kl. IIae – finalistka

I Olimpiada Wiedzy o Turystyce:
Michał Grzegorczyk kl. IVet – finalista
Mateusz Greczyło kl. IIIct - finalista

II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach:
Adrian Rąk – finalista.

 

 

 

  

NAJNOWSZY RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
GAZETY LUBUSKIEJ 2012-2013